Mulakan pemasaran internet dengan low competition keyword

Jika anda mempunyai perkhidmatan untuk dipasarkan secara online cara yang paling mudah untuk mula adalah dengan menggunakan keyword yang mempunyai persaingan yang rendah dan carian yang sederhana (>100). Tujuannya adalah untuk mudah menaikkan ranking blog atau website yang anda gunakan sebagai platform pemasaran. Gunakan keyword tersebut sebagai tajuk blog dan tajuk post. Setelah dapat menarik…