Protokol Pindahan Fail (FTP)

Protokol Pindahan Fail (File Transfer Protocol – FTP) merupakan protokol piawaian yang digunakan bagi menyalin fail daripada satu hos kepada hos lain melalui rangkaian berasaskan TCP/IP, seperti Internet. FTP dibina berdasarkan model senibina pelanggan-pelayan dan menggunakan kawalan berasingan dan sambungan data antara applikasi pelanggan dan pelayan, yang menyelesaikan masalah perbezaan tatarajah hos hujung (contoh, Sistem…