Protokol Pindahan Fail (FTP)

Protokol Pindahan Fail (File Transfer Protocol – FTP) merupakan protokol piawaian yang digunakan bagi menyalin fail daripada satu hos kepada hos lain melalui rangkaian berasaskan…

Apa itu FTP

Tutorial Cara Guna FTP Guna Filezilla Video ini menerangkan apa dia FTP dan step by step untuk menggunakan perisian Filezilla untuk memuat naik fail ke…