Category: apa dia ftp

Protokol Pindahan Fail (FTP)

Protokol Pindahan Fail (File Transfer Protocol – FTP) merupakan protokol piawaian yang digunakan bagi menyalin fail daripada satu hos kepada hos lain melalui rangkaian berasaskan TCP/IP, seperti Internet. FTP dibina berdasarkan model senibina pelanggan-pelayan dan menggunakan kawalan berasingan dan sambungan data antara applikasi pelanggan dan pelayan, yang menyelesaikan masalah perbezaan tatarajah hos hujung (contoh, Sistem

Apa itu FTP

Tutorial Cara Guna FTP Guna Filezilla Video ini menerangkan apa dia FTP dan step by step untuk menggunakan perisian Filezilla untuk memuat naik fail ke webserver.
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com